«لب مگشاي

تا نگاهت بگويد / بخواند

حال دلم را.»

 م.

  
سایه ; ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٦

+


فید منتخب من