چراغ‌های رابطه تاریکند

نگران نباش

دیگر مزاحم‌ت نمی‌شوم

من

از چراغ‌های سبز هم عبور نمی‌کنم

چه رسد به قرمزهای ممتد توقف

نگران چه چیزهای ساده‌ای می‌شوی!

 

پرهیب یک خاطره‌ی دور

که گه‌گاه در کوچه‌های خیالت پرسه می‌زند

                                                ترس ندارد.

چشم بر هم بگذار و عبور کن.

  
سایه ; ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٩

+


فید منتخب من