خاک پذیرنده

"دیگر نوازشت نمی‌کند باد

دیگر نوازشت نمی‌کند باران.

 دیگر سوسوی تو را

در برف و باد نخواهیم دید.

 برف آب می‌شود

برف ناپدید می‌شود

و تو پر کشیده‌ای

 مثل پرنده‌ای از میان دست ما

مثل نوری از میان دل ما

تو پر کشیده‌ای."

هیلدا دولیتل

*عنوان از شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

/ 0 نظر / 15 بازدید