آدم مگر چندبار عاشق می‌شود؟

بخشی از شعر سی‌سالگی


سی ساله بودم
که جا شدی در آغوشم.
آدم مگر چند بار عاشق می‌شود؟
فقط یک هفته
و باقی‌ی عمر
همه
زل زدن است به جای ماتیک‌ات
مانده روی لیوان نیم‌خورده،
شبیه ترین عکسی که از تو مانده.

سی ساله بودم
که شمع روشن کردی برایم،
و رنگ چشم‌های‌ات عوض شد،
خنده‌های‌ات بوی شیراز گرفت
و موهایت
مسافر اصفهان شد.

آدم مگر چندبار عاشق می‌شود؟
یک بار
یک هفته.

علیرضا معتمدی

/ 2 نظر / 14 بازدید
کاوه

از این پس 30 سالگی را باید پاس داشت نگاهی به معنی اش بندازیم: http://symbolic-meanings.com/2007/11/13/symbolic-meaning-of-number-30-a-quick-summary/

نیلوفر

چقدر دوست داشتم خنده هایت بوی شیراز گرفت و موهایت مسافر اصفهان شد. یک بار یک هفته