/ 7 نظر / 20 بازدید
تاب

"گر گذارت به سن رمو افتاد سن رمو را ز من درود فرست و آنچه دارد نشان مهر و وفا هم از آنجا به یاد بود فرست دل آواره ای اگر دیدی هست از من بگیر و زود فرست بوی پاریس را به خاطر آر یاد از آن بوی مشکود فرست بوسه ای از مدیترانه بگیر با صبا سوی زنده رود فرست" سید مجتبی کیوانی اصفهانی! ---------------------------------- خوش بگذره خانوم جان و سفر بخیر

آذین

چه خووب.. سفر به خیر :) :××

نیلوفر

چو ازین کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را !؟

سارا

سلام ما رو هم برسان بگو مشتاق دیداریم شدید

سوسن جعفری

وقتی برو که گنجشک‌ها و ستاره‌ها خوابند...

پری خوان

بعضی وقت ها اصولا رفتن یعنی آمدن ، احتمالا بسته به این که این سال ها کجا ایستاده باشی . شاید .