تقویم قراردادی است میان ما مردمان پیمان‌شکن

« اگر از تمام بازی‌های کودکانه

تنها یادم تو را فراموش یادت بماند چه؟

              اگر لب‌هایم هیچ بوسه‌ای را

              دست‌هایم هیچ نوازشی را

                               و این شعر

هیچ حس عاشقانه‌ای را یادت نیاورد چه؟

 می‌ترسم

          و نمی‌دانم این روزها نامت را

         با حروف بزرگ کدام الفبا می‌نویسی

         که با نام کوچک صدایت می‌کنم و

                                          نمی‌شنوی.

 می‌ترسم

و نمی‌دانم سال بعد

تولدت را به کدام زبان بیگانه تبریک خواهم گفت

و لبانت را در کدام شعر

                    با کدام نام مستعار خواهم بوسید.»

لیلا کردبچه

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
old

می ترسیم