ساليانی دراز گذشت تا از هم گسستيم

خبرهاي خوب را نمي‌دانم اما خبرهاي بد هميشه در حد جمله‌هاي كوتاه است با سه چهار كلمه حتي. گاهي هم با يك جمله كوتاه شروع مي‌شوند، با دو سه كلمه پرسشي و چند جواب كوتاه پايان مي‌يابند و آنوقت يك‌نفر مي‌ماند با يك دنيا غم بي‌دليل شايد...

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
سارا

فريادي و ديگر هيچ. چرا كه اميد آنچنان توانا نيست كه پا سر ياس بتواند نهاد.

لوتوس

فقط يه جمله کوتاه... همون يه جمله کوتاه لعنتی هرچه ساخته بودم خراب کرد... حالا همون يه دنيا غم مونده...

عطا

با اجازه به شما لينک دادم