چراغ‌های رابطه تاریکند

نگران نباش

دیگر مزاحم‌ت نمی‌شوم

من

از چراغ‌های سبز هم عبور نمی‌کنم

چه رسد به قرمزهای ممتد توقف

نگران چه چیزهای ساده‌ای می‌شوی!

 

پرهیب یک خاطره‌ی دور

که گه‌گاه در کوچه‌های خیالت پرسه می‌زند

                                                ترس ندارد.

چشم بر هم بگذار و عبور کن.

/ 3 نظر / 26 بازدید
سام

کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد برد پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنی ست

سارا

هووم چشم بر هم بگذار و عبورکن..

نیلوفر

کاش ترس نداشت... دلم برات تنگ شده بود سااااایه :*