/ 5 نظر / 51 بازدید
سارا

عاقل عاشق، همان جمع اضداد است

maryam

دوباره دلم واسه غربت چشمات تنگه - دوباره این دل دیوونه واست دل تنگه ...

رويا

نه نميشه!

آبي ِ من

و من با این ترانه تنها برای آن دل هايی که ديگر دل نمی شود گريستم ..

نينا

نميدانی چقدر خاطره را برايم زنده کردی.. اين تصنيف هيچوقت قديمی نميشود.. درست مثل خود عشق... هر بار از نو...هر بار از نو.....