روی ابرها هم که نشسته باشی و پاهایت را هی تاب بدهی باز هم یک روزهایی را فراموش نخواهی کرد، تا ابد. شهریور و مردادش فرق نمی‌کند انگار. دلت می‌خواهد برای کسی بگوییش که کمی از حال و هوای آن روزهایت می‌داند. اما فقط خودت می‌دانی که یک سال بد، روزی مثل همین امروز نشسته‌ای گوشه‌ی حرمی و در دستت دانه‌های ارغوانی را می‌فشاری و اشک مجال نمی‌دهد که مشتت را باز کنی و آخرین‌بار به آن نگاه کنی. می‌گذاریش روی سنگ‌های سپید و تمام می‌شوی.

یادت هست رفیق، چله نشسته بودیم آن سال. ذکرها را تو برایم گفته بودی و من تکرار کردم، همه‌ی چهل شب را با همان دانه‌های ظریف ارغوانی. امشب گوشه‌ی همان حرم را می‌خواهم برای چله‌نشینی.

/ 4 نظر / 8 بازدید
سارا

هی سایه جان.چله نشینی هم دردی درمان نمی کند

ونوس

چه زنده شد یاد آن چله نشینی........

پرستو

افسانه ی حیات دوروزی نبود بیش / آن هم کلیم با تو بگویم چه سان گذشت / یک روز صرف بستن دل شد به این و آن / یک روز هم به کندن دل زین و آن گذشت