همان

شايد براي اين دستم به نوشتن نمي‌رود كه ديگر نمي‌دانم اول نوشته‌ها را چطور شروع كنم. مثل انشا نوشتن كودكي.

مثلا بنويسم، رفيق جان فكر مي‌كني از اين عمر نمي‌دانم چندساله‌ي ما چه‌قدرش بايد به صبوري بگذرد؟ به جستجوي اشتباه ناكرده، به مرور گذشته. تو كه رفته‌اي؛ مي‌دانم، اما اين وقت سال كه مي‌شود، حضورت را ميان تاريكي نيمه شب كوچه پس‌كوچه‌ها حس مي‌كنم. با ژاكتي سبز كنارم راه مي‌روي و با هم آنقدر اشك مي‌ريزيم كه تا دو روز هم پف چشمهامان نمي‌خوابد.

يا بنويسم، همين ديروز داشتم به خودم مي‌گفتم ديگر همان‌قدر دلتنگ تو ام كه اين روزها دلتنگ مركب سپيدرنگم ... اما باور نكن.. خيلي زود حرفم را پس مي‌گيرم. همه چيز همان‌طور دست‌نخورده باقي مانده... حتي اشك‌هاي سد شده پشت چشمانم كه سرريز نمي‌شدند؛ با خواندنت، با شنيدنت يكباره فرو مي‌ريزند.

يا شايد بايد بنويسم، ديگر كسي باور نمي‌‌كند كه بعد از اين‌همه روز و ماه و سال، من همانم: سايه‌اي ويران. رفيق جان، تو مي‌گويي اين كابوس تمام مي‌شود و يك نقطه‌ي بزرگ، فقط يكي، می‌آيد محكم مي‌نشيند ته همه‌ي دل‌آشوبه‌ها و مي‌‌گويد تمام؟

/ 10 نظر / 6 بازدید
سارا

تمام نمی شود

تنها

كاين درد را درمان نباشد

....

تمام می شود اين گريه های پنهانی .....

Niloufar

از نیمه بنویس و به اخر هم نرسیده ٬ راهت را کج کن و برو... نقطه تمام را قبلا یک کسی یک جایی گذاشته ست...باید پیدایش کنی...پیدایش نکنی ٬ هر روز شاعر تر میشوی...

عمو اروند

یکی می‌آید و دیگری می‌رود اما سنگینی بار تاریخ بر دوش کسی است که می‌ماند. مانده‌گار باشی!

حمید

سلام همساده! تقلب نداشتیم! جرزني هم خوب نیست! اگر قرار باشد که آدم "همان" باشد، باید همان ِهمان باشد! همان چیزي که در آغاز بود ... و در آغاز چیزي نبود و کلمه بود و کلمه خدا بود!

ونوس

...می گذارم يعنی امتداد همانی که هستم اگر روزی فقط . بگذارم چيزی تمام نشده فقط من ديگر نيستم

....

مياد يک شب مهتاب...

ماه رقصان

چه عجب! نوشتی تو بالاخره! عزيزم! من بدون شک بهت می گم که می گذره! به قدری به اين موضوع مطمئنم که به وجود خورشيد يا به وجود باران مطمئنم... نگران نباش ! فقط بيا بيرون از اين لاک سنگين تنهايی و غصه خوردن و بعدش يه تکونی به خودت بده و پرتش کن کنار!

ری را

خواندمت ...چيزی آمده تا ژشت چشمهام .. اما نمی ريزد ... صورتم داغ شده ... باور می کنی تک تک واژه هات را زندگی کرده ام ؟ ...