آن مرد می‌رود

" - آن مرد می‌رود ...

: خُب دیگر چه ؟!

- می‌رود ...  سبقت گرفته از خود و از هرچه می‌رود

: اول چه کار کرد؟

- از این شهر پوچ رفت

: این ابتدای قصّه ! در آخر چه ؟!

- می‌رود

 : فرضاً که باز بود در بسته‌ی قفس

تکلیف این پرنده‌ی بی‌پر چه؟ می‌رود؟!

 او قول داده بود بماند که زندگی ...

- آن مرد مُرده است ببین ! گرچه می‌رود

                                   زن بیت بیت توی غزل ایستاده است

                                   مردی ورق‌زنان ته دفترچه می‌رود!"

سید مهدی موسوی

/ 2 نظر / 187 بازدید