حذف به قرینه موقعیت

فعل‌هایت را برایم «اول شخص مفرد» صرف می‌کنی

که شیرین باشند در دهانم

تلخی «اول شخص جمع» حذف شده‌اش در گلویم می‌ماند،

«سوم شخص مفرد»ش

هیچ‌گاه غایب نیست.

فعل‌هایم را برایت «اول شخص جمع» صرف می‌کنم

که کنارم نشسته باشی، ما بشویم

سایه‌ی‌ «اول شخص مفرد» تنهای تنهایش همیشه هست.

دستور زبان را که خوب یاد گرفته‌ بودیم ...

/ 5 نظر / 27 بازدید
Niloufar

دستور زبان را خوب یاد گرفتی سایه... اون روزی که معلم ادبیات پای تخته ایستاده بود و دستور زبان را یاد میداد٬ هیچ وقت به این همه غم انگیز بودنش فکر نکرده بودم

سارا

کلن ما غریبه بودیم با این حرفها.

odd one out

yeah,we know that damn grammar perfetly bravo...I like it