سه‌شنبه، باران

سه‌شنبه صبح

اول باران هزاروسیصدوهشتادوتو

مردی که چالت کردم لای مژه‌هام

خش برمی‌دارد صدایت روی گردنم

از نفس‌های های‌هایم تنها شیاری خون

 

سه‌شنبه ظهر

بگذار بیفتد این فاصله تا لذت ببرم از فراموشی‌ام

ساده می‌افتد اتفاق توی چالی که نیست روی گونه‌ام

 

سه‌شنبه بعداز ظهر

من راه می‌روم و:ببخشید آقا

من راه می‌روم و:ببخشید آقا

راه:آقا

من راه می‌روم و همه را به جای تو اشتباه می‌گیرم

 

سه‌شنبه شب

پایان باران هزاروسیصدو هشتادو تو

یکدستی‌ات مستم کرده بود

(تقصیر خاک بود و عطری که از موهایت بلند)

وارونه در عکسی سیاه و سفید نشسته‌ام

وبخار چایی که همیشه از کادر بیرون می‌زند

بوی تند امروز سه‌شنبه و خاکی که باران می‌خورد

عشقت به گردن من افتاده بود

گناهم به گردنت

گفتم از این به بعد

شعرهای عاشقانه بگویم   ولی نشد

 

روجا چمنکار

/ 2 نظر / 20 بازدید
سارا

ته کشیده دیگه عاشقانه هایم

old

غروب سه‌شنبه خاکستری بود، همه انگار نوک کوه رفته بوده‌ن به خودم هی زدم از این‌جا برو! اما موش خورده شناسنامه‌ی من!