مرد اگر بودم ...

«مرد اگر بودم نبودنت را غروب‌های زمستان در قهوه‌خانه‌ی دوری سیگار می‌کشیدم. نبودنت دود می‌شد و می‌نشست روی بخار شیشه‌های قهوه‌خانه. بعد تکیه می‌دادم به صندلی چشم‌هایم را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 49 بازدید
مرداد 96
1 پست
تیر 96
1 پست
اسفند 95
1 پست
آبان 94
1 پست
مهر 94
1 پست
شهریور 94
1 پست
اسفند 92
2 پست
دی 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
2 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
2 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
3 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
5 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
4 پست
آذر 83
5 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
6 پست
شهریور 83
2 پست